CSALÁDI KRÓNIKÁINK
 

ÜDVÖZÖLJÜK A GLATZ  CSALÁD HONLAPJÁN
Jelen honlapunkkal a Glatz Emma nagymamám családja előtt tisztelgünk.

CSALÁD EREDETEA MI GLATZ CSALÁDUNKBALÁZS CSALÁDFÁJA
 

Majd 35 év – laikusból lassan amatőrré váló – családkutatás részbeni összefoglalására tesz kísérletet családfánk megjelentetése. Célja elsősorban a további kapcsolódások lehetővé tétele, de nem nélkülözi a munkánk feletti büszkeség indítékát sem.
 

Kialakulása vélhetően jó példa arra, hogy a kutatásban az egyre szélesebbre nyíló távlatok szükségszerűen maguk után vonják a kutatás rendszerének menet közbeni, alapos átalakítását, amely veszteségekkel, illetve dupla munkával is együtt jár.

Előbb a technikai lehetőségeket kihasználva képekkel gazdagon illusztrált album formátumban készült a családi krónika családonként, először a saját családunk, majd anyáink, nagyanyáink és végül menyeink családjairól.

A szájhagyomány, az irataink és kutatásaink összefoglalásai ezek a  könyvek, a szlovákiai és magyarországi családok kollektív munkájának eredményei, melyeknek első kötete 1993-ban született és íródik azóta is tovább.

Később már WEB lap készítésére is alkalmas
rajzoló programot vettünk igénybe.

Ennek a folyamatnak az eredményét mutatjuk most be az alábbi családok ismertetésével, melyek a Sztrányai családon keresztül egy ősfában, azaz az anyai ágakkal kiegészített családfában egyesülnek.

Ezek a saját családjaink:
a SZTRÁNYAY (Dessewffy, Dubniczky, Inkey, Lengyel,  Majthényi, Mikovinyi, Pongrácz), a ZÁNYI,
anyáink, nagyanyáink, dédanyáink családjai: a KAJÁN , a SKONDA, a SCHREINER, a JANCSÓ, a GLATZ.
menyeink családjai:  a GEIGER, a  NEHÉZ , a CHOVAN..

                                            többi család honlapja elérhető erről a lapról is.     

A családok és krónikáik folyamatosan kerülnek bemutatásra és esetenként aktualizálásra. 

A program adta megoldásokat próbáltuk maximálisan kihasználni, hiszen lehetőséget ad arra, hogy:

  •  ki-ki a kapcsolódó neveket ill. helyeket könnyen megtalálja,

  •  a családfán szereplő személyekről összegyűjtött információkat és képeket megismerje,

  •  minden esetben megtalálja a forrásainkat is,

  •  nemcsak teljes családfákat hanem esetenként családfa töredékeket is megismerjen  és esetleg kapcsolódjon feldolgozásunkhoz,

  •  az anyai családfákat is hozzákötöttük az alap családfánkhoz, az "ősfa" követelményeinek megfelelően,

  •  a személyiségi jogokat is figyelembe véve, az élő személyeknek csak a nevét tesszük közzé.

 

Állapot: 2013 október

Sztrányai György  és neje Zányi Ildikó
                                                       


 

Kérjük küldje el észrevételeit, minket érdekel!
Kérdéseire szívesen válaszolunk!

Levélcímünk:                

Látogatóink száma:

mystat