BALÁZS ÁG
 


CSALÁD EREDETE
A MI GLATZ CSALÁDUNKKEZDŐLAP
 

Első Glatz ős Balázs (kb.1653)
       

16 szepes város          pecsétje
György ága

              (kb.1655)

   
Családunk első ismert tagjának tekinthetjük az evangélikus Glatz Blasiust, akinek első gyermekét, Samuelt a ruszkini (Bibl.10) római katolikus anyakönyvbe 1677-ben jegyezték be.

Őt követték további testvérei, Jakab, Mária. Az anyakönyvvezetés (1674) indulása előtt született még György fiúk. Édesanyjuk Ágnes volt.
Házasságuk még nem szerepel az anyakönyvben (lehet, hogy azért, mert a házasságokat csak 1677-től vezették). Nem tudni, hogy már itt éltek-e, vagy máshonnan kerültek ide.

Blasius korosztálya volt Georgius II. is, akinek csak egy gyermekét ismerjük. Azt, hogy rokonok lehettek, csak a György név Balázs ágában való továbbéléséből gondoljuk.
 
 

György ága
       (kb.1685)


 

A következő generáció a 68 éves kort megért György 10 gyermeke. (Katalin, János, Zsuzsanna, Anna, Mihály, György, Marina, Katalin†, Dorottya†, András)
A gyermekek közül kettő halt meg kisgyermekként, egy leány marad Ruszkinban, Mihálytól származott tovább a család. A többiek sorsa nem ismert. Felesége Roth Zsuzsanna volt.
 
       Mihály ága
        
(
1712-1793)
 
Mihálynak egy leánya (Katalin) és egy fia (János) volt. Ő viszont 82 éves kort ért meg. Felesége Katalin volt.
 
     Id. János ága
   
    (1748-1818)


 
János gyermekei: János, Mária, Katalin, Jakab†, András. Felesége Sentgirgner Mária volt. Egy gyermeket vesztettek el gyermekkorban, Az első két gyermek sorsa ismert.
János 70 évet ért meg.
 
     Károly ága
       
(1812-1861)
                                       Ikrek
      
  
                         
Az evangélikus Károly posztó kereskedőként került Esztergomba, ahol 1840-től születtek gyermekei  Jaross Johannától, valamennyien katolikusként: Károly†, Ferenc†, Vince†- Adolf†, Károly† - Anna†, Johanna†, Anna, Rozália†, Mária†, Ferdinánd. A 11 gyermekből csak Anna és Ferdinánd érte meg a felnőttkort. Az apa, Károly is fiatalon, 49 éves korában halt meg.
Két rövidéletű ikerpárjuk is született.
A család innentől kezdve lett katolikus.
Leánya Anna, Pospischl József cipész, majd 1891-től kocsmáros felesége lett. Tizenkét gyermekükből hatot gyermekként vesztettek el.
 

     Balázstól-
         Ferdinándig

 

 
                                                                       CSALÁDFA I.
                                                      (kattintásra lassan nyílik) 
  
Ferdinánd ága

                                           Nyír

                                Kirva
 
                        Berkenye

                       Rétság

1858 Szenttamás
-1925 Rétság


 

Ferdinánd három éves volt, amikor apját elvesztette, mégis tanult ember, tanító lett. Az esztergomi pék családból származó Krivinyi Emmát vette feleségül 1881-ben.

         Krivinyi Emma
1859 Esztergom Viziváros
                 - 1931 Rétság

Első munkahelye Nyír(agó)n volt (Bibl.17), ahol két  gyermekük, János Nándor (1882)  Mária (1883)  született.
Kirván
(Bibl.12), iskolaigazgató volt, itt Emma (1886) és Károly (1888) született.
Berkenyén
(Bibl.13) is igazgató volt. Gizella (1890†) és Etel (1891) leányaik születtek itt.  
Végül Rétságra kerültek (Bibl.14.), ahol még két gyermekük, Ferenc (1894) és Ödön (1897) született.
Innen már nem mentek tovább, itt haltak meg, a rétsági temetőben nyugszanak.

Gyermekeik itt nőttek fel, sőt Emma unokájuk és dédunokáik is itt éltek egy ideig.

A hét életben maradt gyermekük (János Nándor, Mária, Emma, Károly Ferenc, Etel, Ferenc József, Ödön) sorsa nagyobbrészt ismert. Gizella Margit pár hónapos korában halt meg.
 
   

                                             

            

1882 Nyír -1949 után   

János Nándor (1882-1949 után) vegyeskereskedő volt. Felesége

Mrekvicska Etel
1891- ?

Mrekvicska Etel Érsekvadkertről származott. Nem tudjuk hol nyugszanak.

Gyermekeik Etel (1913) és Nándor (1914) Rétságon születettek.
Fia Nándor a II. világháborúban szovjet fogságba került, ahonnan megszökött és Ausztráliába ment.

Etel férjhezmenetele után Debrecenben élt, hol egy leánya, Klári született.

 

       

1883 Nyír
--1964 Nagyoroszi

 
 

 Mária nem tudni, hogy hol ment férjhez Nagy Sándorhoz.                                  

Nagy Sándor

Gyermekéről nem tudunk. 1949-ben már özvegyként szerepelt.

Ebben az időben Rétságon élt Emma unokahúgának a háztartásában, ahol Mariskunak hívták.

1956 után, Emmáékkal Csákvárra ment, majd Emma halála után Nagyorosziba Etel húgához költözött. Ott is halt meg.
  


 

      

1886 Kirva –
       1924 Debrecen
 

Emma Rétságon ismerkedett meg a borsosberényi gazdatiszt fiával,

Sztrányay Miklós

 1881 Átány –
          1928 Debrecen

Sztrányay Miklóssal. 1907-ben itt kötöttek házasságot. Négy gyermekük közül Emma (1908) Rétságon, György (1909) Kisvárdán, Miklós (1918) és Mária (1922) Debrecenben születtek.

Kisvárdán a férje a Takarékszövetkezet vezetője, majd Debrecenben bírósági fogalmazó volt.  Sajnos Emma fiatalon, 38 évesen halt meg, maga után hagyva két kiskorú gyermeket is.

Férje 3 évi özvegység után megnősült, de egy év múlva ő is meghalt, Glatz Emmával közös sírban nyugszik a debreceni Nagyerdei Köztemetőben. A kiskorú gyermekek a pótmamára, „Eta mamára” maradtak.
Emma
(1908), György (1909) és Miklós (1918) leszármazottai Budapesten és a Balaton mellett élnek. Mária (1922) fiatalon halt meg gyermektelenül.

            
1888 Kírva -
      1949 Debrecen

 

Károly fodrászmester volt Debrecenben.                            

Gecse Katalin
     1894 Eger
            -1962 Eger

Felesége Gecse Katalin, akitől László fia született.
 
Ő maga Debrecenben, felesége Egerben nyugszik.   

László (1928) fiának leszármazottai a Dunántúlon                   élnek. 
                                    

                                                                                                                                                       

                    

1891 Berkenye –

        1949 után Rétság

 

 Etel Rétságon kötött házasságot a háború  előtt Ludszky Sándorral, aki          

Ludszky Sándor
1891 -
 1920 a hadszintéren

 kántortanító volt.

A férjét Rétság első világháborús hősei között tartják nyilván.
Egyetlen fia, Sándor (1914) 13 évesen hunyt el.

Barátja mentése közben a helyi tóba fulladt.

    

    
                                                                                                                      

1894 Rétság -
       1949 Budapest
)

 

Ferenc József tanárember volt. Abaújszántón nősült.

1895 Abaújszántó -
1963 Nagyoroszi

 Felesége Hlaváts Emma volt.

A nagyoroszi iskolában tanított, ahol egy iskolaépület ma is őrzi a nevét.
Emma (1925) és Mária (1927) lányai Budapesten nyugszanak. Leszármazottaik Budapesten élnek.

Ferenc (1930) fia és családja Szegeden él.


 
                   
     
1897 Rétság -
 1968 Debrecen


 
 

Ödön postai műszaki főellenőrként Nyíregyházán, majd Debrecenben
 

Mogyorosi Irén Vilma 
1896 Debrecen
-     

 

tevékenykedett. Felesége Mogyorosi Irén Vilma volt.

Elemér (1930) fia vegyészként Pécsre került a családjával. Leányával együtt a pécsi temetőben nyugszanak.

Fiú unokája Ausztráliába távozott, leány unokája Pesten dolgozik.  

Ervin (1933) fia a debreceni temetőben nyugszik. Leszármazottai Debrecenben élnek.

 

     Ferdinándtól -
             napjainkig

 

 
                                                                       CSALÁDFA II.
                                                      (kattintásra lassan nyílik) 
  
   
XXI. század


 

Az előző században Ferdinánd ága terebélyesítette ki és szórta szét Magyarországon a Ruszkinból indult Glatz családot……akik ma már alig ismerik egymást.
 

Nevet továbbvivők

 
A családi ágak egy része női ágakon terjedt tovább, de maradtak még nevet továbbvivők, így Tamás és Péter Szegeden, Balázs és Szabolcs Debrecenben.
 


Akiket keresünk 
A kiterjedt Glatz családból Glatz Nándor (sz.1882) alábbi leszármazottait keressük:   
                           Etel (1913) és Klára leánya
                           Nándor (1914) és leszármazottai.
Amennyiben megtaláljuk őket is,  teljessé tehetjük a XVII. sz. közepétől feltárt ruszkini Glatz család leszármazását!
 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                        KEZDŐLAP